ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ปิดทำการวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
รายละเอียด
ด้วยสหกรณ์ ปิดทำการ 1 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่่ไปทบทวนแผนยุทธศาสตร์-แผนกลยุทธ์ ณ จังหวัดกระบี่ จึงประกาศให้สมาชิกได้รับทราบ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
13 ก.ค. 2558
เวลา
14:00:00
This template downloaded form free website templates