ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557
รายละเอียด
รับสมัครกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน (มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี) รับสมัครสรรหาในวันราชการ ระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
29 ก.ย. 2557
เวลา
08:00:30
This template downloaded form free website templates