ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
รายละเอียด
ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
28 ธ.ค. 2563
เวลา
15:20:30
This template downloaded form free website templates