ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
วันหยุดทำการของสหกรณ์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
รายละเอียด
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 กันยายนและวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 วัน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีมติให้ประกาศเป็นวันหยุดทำการเพิ่มเติม จำนวน 2 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
27 ส.ค. 2563
เวลา
14:11:18
This template downloaded form free website templates