ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ ประจำปี 2563 (ประดิษฐ์พวงหรีดกับดอกไม้จันทร์)
รายละเอียด
สหกรณ์ฯจะเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง15 ตุลาคม 2563 หากสมาชิกท่านใดสนใจ ให้ส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการมายังสหกรณ์ฯ โดยทางสหกรณ์ฯขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
20 ส.ค. 2563
เวลา
10:43:09
This template downloaded form free website templates