ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
รายละเอียด
กำหนดยื่นซองประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
01 เม.ย. 2563
เวลา
15:00:09
This template downloaded form free website templates