ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดรับเงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ 24 และ 36 เดือน
รายละเอียด
เนื่องจากปัจจุบันมีเงินเข้ามาสู่ระบบสหกรณ์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย นโยบายของประเทศมีแนวโน้มลดลง เพื่อให้การบริหารการเงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 มีมติให้ปิดรับเงินฝากสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ 24 และ 36 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
03 ก.พ. 2563
เวลา
14:10:23
This template downloaded form free website templates