ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2562
รายละเอียด
เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยจาก นางสาวสมหมาย หิรัญธานี เป็น นายเอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 จึงมีมติเปลี่ยนตัวแทนสหกรณ์ประจำหน่วยงาน พ.ศ. 2562 ของหน่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ เป็น นายเอกษา ลิ้มเวียงสิริวงศ์
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
03 ก.พ. 2563
เวลา
14:02:23
This template downloaded form free website templates