ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ วันหยุด และ วันหยุดชดเชยตามประเพณี ประจำปี 2563
รายละเอียด
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดวันหยุดทำการ และ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563 นอกจากวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการประจำสัปดาห์
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
07 ม.ค. 2563
เวลา
09:50:00
This template downloaded form free website templates