ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
รายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันทำการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 (วันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช หากผู้สมัครมาพร้อมกันให้จับฉลากโดยกำหนดหมายเลขผู้สมัครตามลำดับการรับสมัคร
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
28 พ.ย. 2562
เวลา
13:22:30
This template downloaded form free website templates