ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
รายละเอียด
ยกเลิก
1. ระเบียบว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกเป็นค่าตอบแทนการถือหุ้น พ.ศ.2560
2. ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนการถือหุ้นจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน พ.ศ. 2556
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
23 ม.ค. 2562
เวลา
12:10:17
This template downloaded form free website templates