ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
รายละเอียด
รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันทำการ) โดยสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 (วันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช หากผู้สมัครมาพร้อมกันให้จับฉลากโดยกำหนดหมายเลขผู้สมัครตามลำดับการรับสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
30 ต.ค. 2561
เวลา
10:15:09
This template downloaded form free website templates