ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 1)"
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 1)" โดยอบรมระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
17 เม.ย. 2561
เวลา
10:14:07
This template downloaded form free website templates