ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์แจกเอกสารให้สมาชิกและรวบรวมส่งคืนสหกรณ์ (หนังสือยืนยันยอดหุ้น-หนี้-เงินฝาก)
รายละเอียด
โดยการตอบกลับหนังสือยืนยันการถือหุ้น-หนี้-เงินฝาก จะมีการจับฉลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
**ไม่สามารถส่งมาทางแฟกส์ทางไลน์หรือทางเมล์ได้
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
04 ธ.ค. 2560
เวลา
16:03:32
This template downloaded form free website templates