ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน
  รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
  สหกรณ์ปิดทำการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
  ผลการสอบความรู้ทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นายมีชัย มิตรารมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้ารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีของสหกรณ์ฯ
มอบทุนสาธารณประโยชน์มารดา นางชวนพิศ สุทิน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิด งานสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค
จำนวนผู้เข้าชม Free Counter