สหกรณ์ปิดทำการวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน
  รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา

นายมีชัย มิตรารมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เข้ารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีของสหกรณ์ฯ
มอบทุนสาธารณประโยชน์มารดา นางชวนพิศ สุทิน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิด งานสหกรณ์ผู้ผลิตพบผู้บริโภค
จำนวนผู้เข้าชม Free Counter