ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การซื้อหุ้นเป็นครั้งคราวของสมาชิก
รายละเอียด
สมาชิกที่มีความประสงค์ขอซื้อหุ้นเป็นครั้งคราว หรือประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบ สมาชิกจะต้องแจ้งความจํานงก่อนโอนเงินซื้อหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณา ทั้งนี้ให้มีผล ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
28 ส.ค. 2562
เวลา
15:41:10
This template downloaded form free website templates