ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดทำการสหกรณ์ก่อนเวลาปกติ (1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.)
รายละเอียด
ด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สหกรณ์ฯจึงขอปิดทำการสหกรณ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
26 ก.ค. 2562
เวลา
14:31:00
This template downloaded form free website templates