ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
วันหยุด และ วันหยุดชดเชยตามประเพณี ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
รายละเอียด
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ประกาศวันหยุดทำการ และ วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562 เพิ่มเติม ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
31 พ.ค. 2562
เวลา
11:11:45
This template downloaded form free website templates