ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
รายละเอียด
การสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด ประจําปี 2562 โปรดส่งรายละเอียดไปที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด เลขที่ 6/99-100 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
30 ต.ค. 2561
เวลา
10:14:07
This template downloaded form free website templates