ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
รายละเอียด
เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการไม่สามารถดำเนินการสอบคัดเลือกในวันดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนสอบออกไปก่อน เมื่อมีการสอบคัดเลือกในวันเวลาใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
17 ก.ค. 2560
เวลา
16:05:09
This template downloaded form free website templates