ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนวันสอบเจ้าหน้าที่นิติกร
รายละเอียด
ขอเลื่อนวันที่ 23 พฤษภาคม 2530 เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถดำเนินการสอบคัดเลือกในวันดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการสอบออกไปก่อน หากมีการสอบในเวลาใดสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบ (ประกาศวันสอบใหม่ต้นเดือนมิถุนายน 2560)
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
08 พ.ค. 2560
เวลา
09:15:10
This template downloaded form free website templates