ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจับฉลากรางวัลเงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร
รายละเอียด
สหกรณ์ฯ สนับสนุนทุนการศึกษาเข้าบัญชีผู้ฝากเงินโดยการจับฉลากจากผู้ฝากเงินที่ครบกำหนด 12 เดือนขึ้นไป ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 ทุน โดยผู้ฝากเงินมีสิทธิได้รับทุนการศึกษา 1 ครั้ง ใน ระยะเวลา 60 เดือน จับฉลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 จำนวน 5 ทุน รายละเอียดดังเอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
09 ก.พ. 2560
เวลา
10:32:30
This template downloaded form free website templates