ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ขอยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำกัด
รายละเอียด
ยกเลิก 2 ระเบียบ คือ
1. ระเบียบว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกสมทบและคู่สมรสเสียชีวิต พ.ศ. 2552
2. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์บำเพ็ญกุศลศพญาติของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2552
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
30 ธ.ค. 2559
เวลา
14:00:07
This template downloaded form free website templates