ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
รายละเอียด
ที่ประชุมมีมติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกเพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราที่เหมาะสม
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
16 ธ.ค. 2559
เวลา
10:14:07
This template downloaded form free website templates