ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
รายละเอียด
- ตำแหน่งที่รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท รายละเอียดดังเอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
16 ธ.ค. 2559
เวลา
10:30:07
This template downloaded form free website templates