ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
รายละเอียด
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 5/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราที่เหมาะสม ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559
เอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ประชาสัมพันธ์เมื่อ
31 พ.ค. 2559
เวลา
10:30:35
This template downloaded form free website templates